با هوشمند سازی ساختمان کنترل خودکار و قابل برنامه ریزی بر روی سیستم هایی همچون سیستم روشنایی هوشمند، سرمایش و گرامایش، تهویه مطبوع، امنیت و دیگر سیستم ها انجام می گیرد.

یکی از دغدغه های تمامی استفاده کنندگان سیستم های خانه هوشمند هزینه ی راه اندازی سیستمی با امکانات مورد نیاز آنها می باشد. به علت جدید بودن این سیستم ها هزینه های راه اندازی و اجرای یک سیستم هوشمند خانگی در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

هوشمند سازی ساختمان چیست؟

سیستم مدیریت ساختمان (BMS)  یا همان ساختمان هوشمند BMS عبارت است از مجموعه سخت افزار ها و نرم افراز ها. که به منظور کنترل یکپارچه بخش های مهم ساختمان طراحی و نصب شده است. در واقع هوشمند سازی ساختمان، کنترل اتوماتیک و جامع تمامی سیستم ها است.

اولین بناهایی که ساخته شد ، پناهگاه های اولیه ای بود که از سنگ ، چوب ، پوست حیوانات و سایر مواد طبیعی ساخته می شد. هدف اصلی از ساخت خانه ها با هر مواد طبیعی، ایجاد فضایی راحت و یک چهارچوب فضای زندگی کردن بود.

امروزه ساختمان ها ترکیبات پیچیده ای دارند و  از ساختارها ، سیستمها و فناوری نوین تکنولوژی ساخته می شوند. با گذشت زمان ، هر یک از اجزای داخل ساختمان توسعه و بهبود یافته است و به صاحبان ساختمان های امروزی اجازه می دهد تا سیستم های روشنایی ، امنیت ، سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع را به طور مستقل و طبق نیازهای خود تنظیم و انتخاب کنند.

اما امروزه مالکان ساختمانها می توانند تأثیر ساختمان خود را بر روی شبکه برق و مصرف انرژی بررسی کنند.

برای بهبود مصرف انرژی ساختمان ها نه تنها باید از لحاظ ایمنی مورد تایید باشند بلکه باید این ساختمان ها به گونه ای باشند که بتوان قطعات و سیستم های مختلف را به صورت یکپارچه و پویا به هم متصل کنند. با انجام یکپارچه سازی قطعات و سیستم های ساختمانی در حالی که هزینه انرژی را به حداقل می رساند ، از یک شبکه برق قوی پشتیبانی می کند و تاثیرات زیست محیطی را کاهش می دهد.

یکی از اساسی ترین و مهمترین عوامل هوشمد سازی ساختمان ها، کاهش مصرف انرژی و تاثیرات زیست محیطی در طول عمر ساختمان است.

از جمله سیستم های هوشمندی که موجب کاهش مصرف انرژی می شوند سیستم هایی مانند روشنایی، سرمایش و گرمایش، تهویه هوا و افزایش امنیت است.

دستیابی به این چشم و کاهش مصرف انرژِ از ابتدای مرحله طراحی هوشمند سازی ساختمان تا پایان عمر مفید ساختمان است. ساختمان های هوشمند در حین کار از فناوری اطلاعات برای اتصال انواع زیر سیستم ها که معمولاً مستقل عمل می کنند ، استفاده می کنند ، به طوری که این سیستم ها می توانند اطلاعات را برای بهینه سازی عملکرد کلی ساختمان به اشتراک بگذارند.

ساختمانهای هوشمند به فراتر از تجهیزات ساختمان در چهار دیوار خود نگاه می کنند. آنها به شبکه برق هوشمند متصل و پاسخگو هستند و با اپراتورها و ساکنان ساختمان تعامل دارند تا سطح جدیدی از دید و اطلاعات قابل اجرا را به آنها ارائه دهند.

این ساختمان هوشمند که توسط فناوری فعال شده است ، خود ساختار را به عملکردهایی متصل می کند که برای انجام آنها وجود دارد:

ساختمان هوشمند چگونه کار می کند؟

ساختمان هوشمند با مردم ، سیستم ها و عناصر بیرونی اطراف آنها تعامل دارد. آنها از تجربیات گذشته و ورودی های زمان واقعی درس می گیرند. آنها با افزایش راحتی ، کارایی ، انعطاف پذیری و ایمنی ، با نیازهای مردم و مشاغل درون خود سازگار می شوند.