محصولات

آموزش استفاده از Radio Button

فریتز

این فانکشن بلاک که در دو نوع 8 تایی و 16 تایی وجود دارد، برای انتخاب یک گزینه بین چند گزینه مورداستفاده قرار می‌گیرد. در فرایند هوشمندسازی ساختمان، گاهی نیاز داریم تا کاربر چندین حالت قابل انتخاب پیش روی خود داشته باشد ولی فقط یکی از آنها در زمان واحد قابل انتخاب باشد.

برای مثال در زمان برنامه‌ریزی برای کولرهای آّبی، هیچگاه نباید دور تند و کند موتور به صورت هم زمان فعال شوند. در صورت فعال‌شدن هم زمان این دورها، موتور خواهد سوخت. در اینجا کاربر با استفاده از این بلوک تابعی می‌تواند بین یکی از دورها انتخاب نماید و سیستم اجازه انتخاب هر دو حالت را نخواهد داد.

یکی دیگر از قابلیت‌های این بلوک، زمانی است که تمایل به ارسال یک عدد صحیح در ازای دریافت یک پالس از سیستم را دارید. برای مثال زمانی که کلیدی فشرده شد، قصد ارسال عدد 4 به‌منظور خاصی را دارید. در اینجا با ارسال پالس به پایه ورودی 4 خروجی Als عدد 4 را ارسال می‌نماید.

در قسمت تنظیمات این بلوک تابعی، قادر خواهید بود برای هر ورودی یک نام تعیین نمایید. همچنین درصورتی‌که یکی از نام‌ها را خالی رها کنید، در هنگام استفاده از نرم‌افزار، تنها گزینه‌هایی نمایش داده می‌شوند که دارای نام باشند.

EN KB Config Radio Buttons e1628660309656

اطلاعات ورودی‌ها و خروجی‌های این بلوک را در ادامه مشاهده می‌نمایید.

 

ورودیتوضیحات
I1-I8(I16)فعال سازی خروجی متناظر
+فعال سازی ایتم بعدی
فعال سازی ایتم قبلی
ALSدریافت عدد و فعال سازی خروجی برابر با آن عدد
Rغیر فعال سازی تمامی خروجی ها
Disغیر فعال سازی ورودی ها
خروجی ها
Q1-Q8(Q16)خروجی دیجیتال
AQعدد خروجی فعال
RQارسال پالس زمان ریست شدن یا دابل کلیک
امتیاز دهی
پیشنهاد ما به شما:   EXTENSIONS