ردکردن این

PXC..D Automation station, compact series

PXC..D Automation station, compact series

برند:
دسته بندی: Tag برند:

مشخصات محصول

انواع مدل های Automation station, compact series:

PXC12.D: Automation station with 12 data points and BACnet on LonTalk

 PXC22.D: Automation station with 22 data points and BACnet on LonTalk

 PXC22.1.D : Automation station with 22 data points, extendable and BACnet on LonTalk

PXC36.1.D : Automation station with 36 data points, extendable and BACnet on LonTalk

PXC12-E.D: Automation station with 12 data points and BACnet on IP

 PXC22-E.D: Automation station with 22 data points and BACnet on IP

 PXC22.1-E.D: Automation station with 22 data points, extendable and BACnet on IP

 PXC36.1-E.D: Automation station with 36 data points, extendable and BACnet on IP

بـررسی اجمالـی محصول

Automation station سری compact برای HVAC و سیستم موتورخانه. ترکیب انواع داده ها ، Automation station را برای کنترل عملکرد کاربردهای معمولی با سیگنال های استاندارد به کار می­‌رود.
  • اتصال مستقیم دستگاه های میدانی
  • توابع مدیریت (مدیریت زنگ هشدار، برنامه های زمانبندی، توابع روند، مدیریت از راه دور، حفاظت از دسترسی و غیره)
  • برنامه مستقل یا برای استفاده با سیستم یا دستگاه های مرتبط
  • اتصال تجهیزات جانبی سری PXM..
  • اتصال کنترلر های سزی QAX..
  • ارتباط BACnet تست شده توسط BTL در LonTalk، PTP یا IP مطابق با استاندارد BACnet (بازدید 1.12 – از Desigo V6.0) شامل نمایه B-BC
  • پروفایل های AMEV AS-A و AS-B مطابق خط راهنمای “BACnet 2011 – نسخه 1.2 (از Desigo V6.0)”