بیمارستان لاله شهرک غرب تهران

هوشمند سازی منزل مسکونی جناب آقای دکتر نیلی هوشمند سازی منزل مسکونی جناب آقای دکتر نیلی هوشمند سازی منزل مسکونی جناب آقای دکتر نیلی هوشمند سازی منزل مسکونی جناب آقای دکتر نیلی

نوع پروژهمسکونی
نوع هوشمندروشنایی، سرمایش گرمایش
مدت زمان انجام6 ماه
هزینه تقریبی20 میلیون