Extension, محصولات

Loxone DALI Extension

فریتز

ماژول DALI Extension امکان کنترل روشنایی های این پروتکل را فراهم می سازد.

قابلیت های این ماژول:

  • هماهنگی کامل با روشنایی های DALI
  • پشتیبانی از 64 دستگاه DALI
  • پشتیبانی از 16 گروه DALI
  • نصب و برنامه ریزی آسان

اطلاعات کامل تر در مورد محصول
دستگاه های قابل پشتیبانی توسط این ماژول به شرح ذیل میباشد.

Type 0 – Fluorescent, Type 3 – LV Halogen, Type 6 – LEDs