دانشنامه

معرفی محصول: کابل Tree

فریتز

محصول جدید کمپانی لوکسون کابلی با استانداردهای موردنیاز برای تجهیزات پروتکل Tree می‌باشد که در هوشمند سازی ساختمان استفاده می‌شود. این کابل به‌تنهایی برای تمامی دستگاه‌های Tree مناسب می‌باشد.

رنگ‌بندی‌های سیم‌ها استفاده شده در این کابل، کاملاً با تجهیزات Tree هماهنگ می‌باشد و سیم‌هایی با رنگ سبز برای انتقال اطلاعات و سیم‌هایی با رنگ نارنجی برای انتقال ولتاژ موردنیاز در این کابل تعبیه شده است.

این کابل دارای 2 زوج سیم با سطح مقطع 0.6 به رنگ‌های نارنجی، نارنجی سفید، سبز و سبز سفید بوده و علاوه بر این سیم‌ها دو رشته سیم با سطح مقطع 1.5 برای انتقال ولتاژهای بالاتر تعبیه شده است. همچنین در طول کابل، شماره‌گذاری متراژ برای سهولت در اندازه‌گیری تعبیه شده است.

امتیاز دهی
پیشنهاد ما به شما:   پروتکل z-wave را بیشتر بشناسید