حراج!

(30 فروردین 97) دوره آموزش هوشمند سازی Loxone Expert Course

5,000,000ریال 4,000,000ریال

دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان Loxone Expert Course

توضیحات

دوره آموزش هوشمندسازی ساختمان Loxone Expert Course

در این دوره آموزشی موارد ذیل آموزش داده می شود.

  • سیم کشی هوشمند
  • سیم کشی تجهیزات هوشمند
  • آشنایی با قطعات سیستم هوشمند سازی
  • برنامه ریزی و قیمت گذاری پروژه های هوشمند سازی
  • برنامه نویسی سیستم هوشمند
  • آشنایی با پروتکل ها

کلاس های این دوره دارای 24 ساعت آموزشی ( 3 روز 8 ساعتی) می باشد و مدرک بین المللی کمپانی لوکسون در صورت پذیرفته شدن در آزمون پایان دوره به شرکت کننده ها اعطا می گردد.