حراج!

دوره آموزش هوشمند سازی Loxone Expert Course

700,000تومان 600,000تومان

دوره آموزش هوشمندسازی ساختمان Loxone Expert Course

کلاس های این دوره دارای 24 ساعت آموزشی ( 3 روز 8 ساعتی) می باشد و مدرک بین المللی کمپانی لوکسون در صورت پذیرفته شدن در آزمون پایان دوره به شرکت کننده ها اعطا می گردد.

توضیحات

دوره آموزش هوشمندسازی ساختمان Loxone Expert Course

در این دوره آموزشی موارد ذیل آموزش داده می شود.

  • سیم کشی هوشمند
  • سیم کشی تجهیزات هوشمند
  • آشنایی با قطعات سیستم هوشمند سازی
  • برنامه ریزی و قیمت گذاری پروژه های هوشمند سازی
  • برنامه نویسی سیستم هوشمند
  • آشنایی با پروتکل ها

کلاس های این دوره دارای 24 ساعت آموزشی ( 3 روز 8 ساعتی) می باشد و مدرک بین المللی کمپانی لوکسون در صورت پذیرفته شدن در آزمون پایان دوره به شرکت کننده ها اعطا می گردد.