تجهیزات خانه هوشمند

پروژه 5

متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست
بیمارستان هوشمند

بیمارستان لاله شهرک غرب تهران

واحد رادیولوژی بیمارستان لاله واقع در شهرک غرب تهران دارای سیستم های کنترل سرمایش گرمایش ، روشنایی و موسیقی
ساختمان هوشمند

مجتمع هوشمند رفیع ساز 2

مجتمع هوشمند رفیع ساز 2 واقع در خیابان پروین اصفهان
ساختمان هوشمند

مجتمع مسکونی رفیع ساز

پروژه مجتمع مسکونی هوشمند رفیع ساز واقع در خیابان مشتاق
ساختمان هوشمند

منزل مسکونی جناب اقای دکتر نیلی

پروژه خانه هوشمند جناب آقای دکتر نیلی واقع در شهر اصفهان.