Hotel

هوشمندسازی هتل

هتل داران میتوانند خاطره ای به یاد ماندنی را در در ذهن میهمانان ایجاد کنند .

تطبیق زبان مسافران خارجی با زبان نرم افزار کنترل کننده هر اتاق

دسترسی سریع میهمانان به اطلاعات منوی غذا و سلف سرویس و قیمت آن

کنترل هوشمند دما ، موسیقی ، دما ، روشنایی و تهویه

مشاهده اطلاعات گردشگری و سایر اطلاعات درخواستی مشتریان

مهمترین مزیت هوشمند سازی هتل میتواند افزایش تعداد میهمانان با افزایش رفاه آنان و داشتن هتل لوکس و رویایی باشد .