.

.

.

.

.

.

پروژه 5

متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست

بیمارستان لاله شهرک غرب تهران

واحد رادیولوژی بیمارستان لاله واقع در شهرک غرب تهران دارای سیستم های کنترل سرمایش گرمایش ، روشنایی و موسیقی

منزل مسکونی جناب اقای دکتر نیلی

پروژه خانه هوشمند جناب آقای دکتر نیلی واقع در شهر اصفهان.

نمونه کارهای ویژه

پروژه 5

متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست متن تست

بیمارستان لاله شهرک غرب تهران

واحد رادیولوژی بیمارستان لاله واقع در شهرک غرب تهران دارای سیستم های کنترل سرمایش گرمایش ، روشنایی و موسیقی

مجتمع هوشمند رفیع ساز 2

مجتمع هوشمند رفیع ساز 2 واقع در خیابان پروین اصفهان

دوست دارید شما هم خانه هوشمند داشته باشید .

حقوق سایت متعلق به شرکت فریتز میباشد .