قابل اطمینان ترین سیستم امنیتی را داشته باشید

وقتی در خانه نیستید، خانه هوشمند لوکسون با تمامی امکانات خود به حفاظت از خانه هوشمند شما می پردازد. در صورتی که ورودی غیر مجاز به خانه شما اتفاق افتد، پرده برقی باز شده و چراغ ها چشمک زن می شوند. آژیر به صدا در آمده و تماس تلفنی روی تلفن همراه شما انجام می گیرد. خانه هوشمند شما در زمان عدم حضورتان، شمارا از آتش سوزی، نشتی آب ، سرقت و … مطلع می سازد.