سرمایش و گرمایش هوشمند

حتی قبل از اینکه صبح ها از خواب بیدار شوید، خانه هوشمند شما کار خود را آغاز می کند تا ایده آل ترین دما را برای ساعات مختلف روز شما فراهم سازد تا زمستانی گرم و تابستانی خنک و دلچسب را تجربه کنید.