ساختمان اداری هوشمند

.

یک دفتر کار هوشمند
شما میتوانید با فریتز دفتری کاری لوکس ، کم هزینه و با امنیت داشته باشید
در نظر بگیرید زمان هایی که شما به عنوان مدیر شرکت در دفتر خود حضور ندارید
می توانید از وضعیت شرکت و کارکنان خود مطلع شوید

هوشمندسازی دفترکار

علاوه بر این شما میتوانید برای افزایش امنیت و کاهش هزینه های دفتر کار خود برنامه هایی را در نظر بگیرید برای مثال :

سیستم هوشمند ساختمان شما می تواند دسترسی آزاد به بخش های مختلف را کنترل و محدود کندحتی می توانید جهت امنیت انبار و دیگر بخش ها جهت کنترل مقدار رطوبت ، آب گرفتگی نشتی گاز ، شکست شیشه ، اعلام و اتفاء حریق ، مانیتورینگ نیز از آن بهره ببرید .

روشنایی سیستم های سرمایشی گرمایشی و حتی سیستم های کارمندان در صورت فراموشی کارمندان بعد از خروج کارمندان به صورت اتوماتیک خاموش می شود . گزارش مصرف انرژی : با فریتز می توانید گزارشی از مصرف انرژی دفتر کارتان تهیه کرده و متوجه شوید کدام قسمت ها و در چه ساعاتی مصرف بیشتری داشته اند و برای کاهش مصرف آنها برنامه ریزی کنید .

با یک مثال ما همراه شوید :

تجسم کنید ، کارمند شما با یک سرکلیدی با ورود به مجموعه ورود خود را ثبت میکند ، درب ها را با ، با اجازه ورودی که برای ایشان گذاشته اید باز می کند . سیستم های روشنایی ، سرمایش ، گرمایش و حتی ، کامپیوتر ایشان نیز توسط سر کلیدی ایشان به صورت اتوماتیک فعال و در هنگام خروج غیرفعال می شود .

سیستم هشدار هوشمند دفترکار

دفتر کار شما میتواند با استفاده از سنسور هایی که برای مواردی همانند نور یا دیگر قسمت ها نصب میشود به سیستم هشدار و دزدگیر نیز مجهز شود و بدون هزینه از سیستم امنیتی بسیار قوی نیز برخوردار شود . سیستم امنیتی هوشمند شما میتواند دسترسی آزاد به بخش های مختلف را کنترل و محدود کند،حتی میتوانید جهت امنیت انبار و دیگر بخش ها جهت کنترل مقدار رطوبت ، آبگرفتگی ، نشتی گاز ، شکست شیشه ، اعلام و اطفا حریق ، مانیتورینگ نیز از آن بهره ببرید.

حقوق سایت متعلق به شرکت فریتز میباشد .